ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Οι απανωτές αποτυχημένες δικαστικές ενέργειες των κκ Κολλάτου και Βέργου δυσχεραίνουν την προοπτική δικαίωσής μας