Ο δικηγόρος κος Αριστείδης Κοκκίνης, υιός τους συναδέλφου Βασιλείου Κοκκίνη, προτείνει μία εναλλακτική νομική διαδικασία για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης των Ν2112/1920 και N3198/1955 για όσους έχασαν την εξάμηνη προθεσμία υποβολής της σχετικής αγωγής