Αιτήσεις εγγραφής στους Συλλόγους
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2ΠΤΥΧΟ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΙΛΤΕ

 

Ιδιωτικά Συμφωνητικά – Εργολαβικά Εφάπαξ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΦΑΠΑΞ

 

Αιτήσεις  δανείου 3 μισθών
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 3 ΜΙΣΘΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟY 3 ΜΙΣΘΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Διάφορες αιτήσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΧΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Αιτήσεις ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΤΕΑΕΠ 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΣΤΙΣ 5-8-2018

 

Αιτήσεις για συνταξιοδότηση
ΟΔΗΓΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΕΚΩ
ΟΔΗΓΙΕΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΠΙΛΤ
ΟΔΗΓΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ1
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ Σ5 -Σ6
ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Αιτήσεις  για λήψη προσωρινής σύνταξης
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Δικαιολογητικά για αγωγή διεκδίκησης συνυπολογισμού στις συντάξεις των πάσης φύσεων αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

 

Δικαιολογητικά  για αγωγή μειώσεων συντάξεων Ν. 4093 & 4051/2012
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)

 

Δικαιολογητικά  για αγωγή διεκδίκησης εφάπαξ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Δικαιολογητικά  για αγωγή εισφοράς αλληλεγγύης
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ