Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Alpha Bank Προερχομένων εκ της Ιονικής καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου ως αναγνωρισμένο Σωματείο στις 14/02/1973  με την απόφαση υπ’ αριθμ. 5498/26.03.62 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΙΛΤΕ