Από το 2002 ο σύλλογός μας έχει ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια, προτρέποντας και στηρίζοντας τους συναδέλφους μας που επλήγησαν από τις αποφάσεις της τράπεζας να προσφεύγουν δικαστικά σε βάρος της για τη δικαίωσή τους. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρέθηκαν οι καταγγελίες συμβάσεων, οι βλαπτικές μεταβολές, η προώθηση των δικαιούμενων προαγωγών και η απόδοση των αποζημιώσεων αποχώρησης του Ν. 2112/1920 που η τράπεζα απολύτως αυθαίρετα και παράνομα έχει σταματήσει να καταβάλλει.

Σήμερα, μετά από μία υπερδεκαετή, αδιάκοπη προσπάθεια ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επιλογής μας, έχοντας επιτύχει εκατοντάδες αποφάσεις που δικαίωσαν τους συναδέλφους μας στην αντιπαράθεσή τους με την τράπεζα. Πολλοί από αυτούς που είχαν υποστεί τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασής τους έχουν επιστρέψει και συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά στην τράπεζα, πολλοί που είχαν υποστεί βλαπτική μεταβολή αποκαταστάθηκαν αφού τους αποδόθηκαν και τα χαμένα χρηματικά ποσά, ενώ απονεμήθηκε δικαιοσύνη σε όσους είχαν αδικηθεί από τη διαδικασία των προαγωγών, καθώς προήχθησαν στους βαθμούς από τους οποίους είχαν παραλειφθεί και κέρδισαν τις αντίστοιχες μισθολογικές διαφορές και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης, καθώς επίσης πολλοί συνάδελφοι που αποχώρησαν χωρίς να έχουν εξαντλήσει τα υπόλοιπα των αδειών τους αποζημιώθηκαν δικαστικώς και τέλος, εκατοντάδες συνάδελφοί μας δικαιώνονται πρωτοδίκως και εφετειακά σχετικά με την καταβολή από την τράπεζα της αποζημίωσης λόγω αποχώρησης του Ν. 2112, σε πολλές δε περιπτώσεις με συνυπολογισμό και του καταργηθέντος από 1.6.2012 ειδικού επιδόματος. Πλέον, μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εφετειακής απόφασης, η τράπεζα οφείλει σε διάστημα το αργότερο ενός μηνός να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης του Ν. 2112 και τους νόμιμους τόκους που αντιστοιχούν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των χρημάτων.

Τα αποτελέσματα αυτού του τεράστιου εγχειρήματος που αναλάβαμε αφενός δικαιώνουν την πολιτική που ακολούθησε ο σύλλογός μας και αφετέρου όλους τους συναδέλφους που έπειτα από την παρότρυνση και τη στήριξη που τους παρείχαμε, έλαβαν τη σημαντική και δύσκολη απόφαση να αντιπαρατεθούν στις παράνομες πολιτικές της τράπεζας. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση για έναν ακόμα λόγο, καθώς πιστεύουμε ότι εκτός από τη δικαίωση των συναδέλφων μας, οι σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ουσιαστικά μπορούν να λειτουργήσουν και σαν θετική νομολογία για όλους τους συναδέλφους του τραπεζοϋπαλληλικού χώρου, αλλά και για όλους τους εργατοϋπαλληλικούς κλάδους.

Μπορεί να ήμασταν οι πρώτοι σκαπανείς ενός δύσβατου δρόμου και μίας στρατηγικής επιλογής που, όμως, είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθηθεί επανειλημμένως στο άμεσο μέλλον προς όφελος των εργατικών δικαιωμάτων και διεκδικήσεων. Γι’ αυτό και νιώθουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όλους τους νομικούς μας συμβούλους που στάθηκαν αρωγοί σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια, συνεργαζόμενοι με το σύλλογο και τους εργαζομένους για να έχουμε σήμερα όλα αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα.