2014

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 556/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Απόστολο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 49.873,04 € και 1500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 97/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ξανθίππη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 54.499,98 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 500€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 119/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.957,56 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1078 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Χριστίνα Κίσσα.

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 243/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφό μας Αναστασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος 2112/1920) το ποσό των 49.513,10 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και δικαστική δαπάνη 2.000,00 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΜΑΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1009/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Βασίλη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 35.177,29€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΟΥΔΗΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 244/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Σπύρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.264,72€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.400€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 444/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Χαράλαμπο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.077,44€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΠΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με την υπ’ αριθμ. 122/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μανώλη( Διεύθυνση Οργάνωσης) για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 67.582,23€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική του δαπάνη 2.800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΝΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 497/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Άννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 43.300,92€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.389€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΑΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αρ. 345/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συνάδελφό μας Κατερίνα για αποζημίωση του άρθρου 8 ν. 3198/1955 (παλαιότερος 2112/1920) το ποσό των 36.512,14 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 1053/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρίνα-Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 15.830,60€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 600€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΓΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 711/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευθαλία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.496,83€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΗΛΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 448/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Παναγιώτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.430,61€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 733€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 709/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κώστα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 34.493,10€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 1049/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Οδυσσέα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 62.913,06 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 2.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΑΚΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1258/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Σπύρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 38.042,62 € από 1/5/2009 και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΧΑΛΟΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 3057/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους συναδέλφους Ιωάννα και Γεώργιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 48.662,04€ στον καθένα και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Με την υπ’ αρ. 1625/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δήμητρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 45.904,21€ και για υπόλοιπα μη χορηγηθεισών αδειών 2.395€ και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΡΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Με την υπ’ αρ. 1482/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Παντελή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.388,95€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.300€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3194/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.275,08€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και το ποσό των 2.800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3806/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Ιορδάνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 55.710,34 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 2.800 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4413/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ελευθέριο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 44.333,10€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 2.800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ – ΚΑΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αρ. 2967/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Βασιλική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 52.463,64€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1494/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Νίκο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.126,18 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.323 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1555/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Χρήστο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 54.099,84€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.720€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1359/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Κορνήλιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 43.448,30 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.250 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 421/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μάρκο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.254,17 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.088 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ευφροσύνη Φωτεινοπούλου.

ΤΣΑΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Με την υπ’ αρ. 885/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Στυλιανό για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.695,78€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αρ. 967/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.687,15€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΟΡΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Με την υπ’ αρ. 846/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ευαγγελία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.000€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.300€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Με την υπ’ αρ. 2077/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Θεόδωρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 42.776,89€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3742/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του αειμνήστου συναδέλφου μας Χρήστου για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.480,02 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.800 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΦΑΝΗ
Με την υπ’ αρ. 2074/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Φανή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 42.440,90€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2547/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Βασιλική, για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 45.999,95€, το ποσό των 500€ για δικαστική δαπάνη και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αρ. 1740/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Γεώργιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 42.959,44€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Με την υπ’ αρ. 3743/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, που είχε αναγνωρίσει ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Αλέξανδρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.310,46€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1284/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 18.346,89€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 550€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Με την υπ’ αρ. 883/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αλεξάνδρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.320,56€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αρ. 3189/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Σταματίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.155,48€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3714/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 15.451,98 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 600 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με την υπ’ αρ. 1742/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφό μας Νικόλαο για αποζημίωση του άρθρου 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος 2112/1920) το ποσό των 39.924 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την εξόφληση. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αρ. 3077/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, που είχε αναγνωρίσει ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δήμητρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.745,17€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΚΟΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 1884/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αθανασία Βακόλα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 18.046,30€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 360€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΟΥΡΗ-ΣΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αρ. 1282/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Παρασκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 30.609,50€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 900€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1709/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κατερίνα, για αποζημίωση του άρ. 8 Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 26.129,61 € και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Με την υπ’ αρ. 854/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην προερχόμενη από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Θεοδώρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.621,44€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

2013

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 194/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ευφροσύνη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να καταβάλλει στην –προερχόμενη από την Τράπεζα Πίστεως- συνάδελφό μας το ποσό των 14.771,90€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 28.731,35€, και συνολικά το ποσό των 28.731,35€ νομιμοτόκως καθώς και 400€ για δικαστική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 141/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Γιώργος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 49.545,60€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), και του επιδικάσθηκε για μη ληφθείσες άδειες το ποσό των 4.219,35€ και 1.800€ για δικαστική δαπάνη. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα καλλιεργούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε αρκετούς συναδέλφους που αποχώρησαν την άνοιξη του 2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν έχουν υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρήσουν.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 42/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Χρήστος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 32.745,17€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΑΡΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 39/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Κυριάκος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 38.719,98€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),καθώς και 1.100€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑΛΤΖΗ ΡΑΛΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 93/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ραλλού . Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 23.151,69€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) καθώς και 1.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΙΓΝΑΤΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 95/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ιγνατία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 22.786,05€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) καθώς και 1.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 194/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Γιάννης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει το ποσό των 31.586,69€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 27.140,86€ και συνολικά το ποσό των 58.727,54€ νομιμοτόκως καθώς και 400€ για δικαστική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1034/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Χρυσούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 24.813,63€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 24.044,41€ και συνολικά το ποσό των 49.904,34€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια και αφετέρου γιατί γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής ΣΣΕ 20012-2013, που προβλέπει την επαναχορήγηση του –καταργηθέντος από 1.6.2012- ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, προκειμένου να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές, έχει εφαρμογή και στους προερχομένους από την τέως ΙΛΤΕ. Συνεπώς, οι συνάδελφοι που αποχωρούν μετά την 1.6.2012 έχουν αξίωση τόσο για την καταβολή του κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, όσοι για τον συνυπολογισμό του στη βάση υπολογισμού της αποζημίωσής τους αποχώρησης.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1710/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Θανάσης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.942,19€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) καθώς και 3.100€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΛΗΤΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ (ΒΟΥΛΑ)
Με την υπ’ αριθμ. 396/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 29.809,04€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) και της επιδικάσθηκε για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής της (Ιούνιο 2012) το ποσό των 98,31€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί για πρώτη φορά γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής ΣΣΕ 20012-2013, που προβλέπει την επαναχορήγηση του -καταργηθέντος από 1.6.2012- ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, προκειμένου να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές, έχει εφαρμογή και στους προερχομένους από την τέως ΙΛΤΕ. Συνεπώς, οι συνάδελφοι που αποχωρούν μετά την 1.6.2012 έχουν αξίωση τόσο για την καταβολή του κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, όσοι για τον συνυπολογισμό του στη βάση υπολογισμού της αποζημίωσής τους αποχώρησης.                                                                                              Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ & ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 64/2013 κοινή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920): α) στον συνάδελφο Πλούταρχο Κούσουλα το ποσό των 36.567,32€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.097€ και β) στον -προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως- συνάδελφο Κωνσταντίνο Μάνο το ποσό των 45.091,20€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.373€. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1033/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Χαριτίνη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 25.796,63€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 24.996,93€ και συνολικά το ποσό των 50.793,56 € νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΧΑΪΔΩ
Με την υπ’ αριθμ. 719/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Χάϊδω. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 26.978,71€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 28.759,31€ και συνολικά το ποσό των 55.738,02€ νομιμοτόκως καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 41/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ευάγγελος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 50.719,95€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), καθώς και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1322/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ελένη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 56.689,44€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 2000€. Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δέχεται επιπλέον, ότι με το άρθρο 74 Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3899/2010, μειώθηκε μόνο ο χρόνος προειδοποιήσεως της απόλυσης, παρέμεινε δε αμετάκλητο το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1080/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κατερίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 49.724,52€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.000€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΟΡΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 253/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.217,84€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.103€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 17/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Αναστάσιος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 34.509,70€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920) καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.100€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 661/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ιωάννης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.838,34€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920) καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.100€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΚΑΡΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 451/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Μαργαρίτα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.905,52€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Αυγουστής.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥλΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 41/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Μαρία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 33.269,66€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.040€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1920/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’αριθμ. 309/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ουρανία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 23.634,86, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 950/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 12.520,48€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 252/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κωνσταντίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 31.154,14€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1144/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σοφία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό 35.803,27€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), και 1.095,00 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΙΒΑΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1613/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Πέτρο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 44.719,80€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση , για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής της το ποσό των 115,92€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.550 €. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής σσε 20012-2013, που προβλέπει την επαναχορήγηση του –καταργηθέντος από 1.6.2012- ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, προκειμένου να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές, έχει εφαρμογή και στους προερχομένους από την τέως ΙΛΤΕ. Συνεπώς, οι συνάδελφοι που αποχωρούν μετά την 1.6.2012 έχουν αξίωση τόσο για την καταβολή του κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, όσοι για τον συνυπολογισμό του στη βάση υπολογισμού της αποζημίωσής τους αποχώρησης.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2452/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 78.142,46€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους
μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 478/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Φάνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 51.033,3 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δα-
πάνη 1.350€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2757/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Παύλο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955( παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 46.195,12€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 2.500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΙΝΕΖΗ
Με την υπ’ αριθμ. 4976/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Θεοδώρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 41.865,95€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.800€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΩ ΓΙΑΧΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1770/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ασήμω για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.083,92€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.020 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΖΑΜΠΕΤΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1140/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ζαμπέτα γιααποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 31.292,51€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 960 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3991/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευγενία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 46.995,12€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 2.400€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΤΙΕΦ
Με την υπ’ αριθμ. 1850/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ειρήνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.324,46€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 1.100€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΕΛΕΝΗ ΤΑΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1211/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.245,75€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 565€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΚΙΔΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 844/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 23.914,61€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 700 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Κατσακιώρης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 321/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αρ. 473/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του τ. συναδέλφου Ιωάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.833,42 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και 800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Μάριος Αρμάος.

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 5546/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Θεοδοσία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 34.458,80€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 2.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 6358/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αρ. 2302/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ειρήνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 32.278,40€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 6173/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αρ. 2801/2009 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 9.654,37€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 5300/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αρ. 473/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωρισθεί ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Ανδρομάχη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.987,26€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.700€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1771/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Σάββα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.206,31 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δα-
πάνη 860€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6040/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Επαμεινώνδα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920)το ποσό των 24.451,84€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2185/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Παναγιώτα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 26.086,16€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 880€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1306/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Πελαγία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 20.922,18€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 630€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1042/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δέσποινα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 13.279,35 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 250€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΖΙΑΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1357/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 26.299,50 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση , για ειδικό επίδομα κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής της το ποσό των 98,31€ νομιμοτόκως, καθώς και για δικαστική δαπάνη 740€. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της επιχειρησιακής ΣΣΕ 20012-2013, που προβλέπει την επαναχορήγηση του –καταργηθέντος από 1.6.2012- ειδικού επιδόματος κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, προκειμένου να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές, έχει εφαρμογή και στους προερχομένους από την τέως ΙΛΤΕ. Συνεπώς, οι συνάδελφοι που αποχωρούν μετά την 1.6.2012 έχουν αξίωση τόσο για την καταβολή του κατά το τελευταίο μήνα απασχόλησής τους, όσοι για τον συνυπολογισμό του στη βάση υπολογισμού της αποζημίωσής τους αποχώρησης.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΡΒΙΣΗ-ΚΟΥΚΟΥΛΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1080/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αικατερίνη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 49.724,52€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2426/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Ιωάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 29.552,39 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2319/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Πηνελόπη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.820,19 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2145/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στους κληρονόμους του τ. συναδέλφου Δημητρίου για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 9.713,68€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1199/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Κωνσταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 31.830,05 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2240/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συναδέλφο Κατερίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.922,19 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€, κηρύσσει επίσης την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1400/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφο Κωνσταντίνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 35.186,59 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.050€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1358/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 39.171,03 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 860€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2213/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στην συναδέλφο Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 29.848,22 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 895€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΨΑΡΕΛΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1583/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφο Ξενοφώντα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 29.522,04€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.100€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ- ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Mε την υπ’ αριθμ. 2340/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αργυρώ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό το ποσό των 41.500,01 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, εκ των οποίων το ποσό των 20.000,00 ως προσωρινώς εκτελεστό κεφάλαιο.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΑΡΓΥΡΩ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2212/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αργυρώ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 23.445,24 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 700€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3486/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Γιάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 49.014,28€ καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 29.996,74€ και συνολικά το ποσό των 79.011,01€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΕΝ ΜΙΝΩΣ
Με την υπ’ αριθμ. 12/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μίνω για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.482,08€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και για δικαστική δαπάνη 1.150€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 441/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κατερίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.954,00 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 400€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Με την υπ’ αριθμ. 221/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελπίδα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.376,60 € και για δικαστική δαπάνη 1050 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με την υπ’ αριθμ. 94/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Μανώλη που υπηρέτησε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 48.948,90 € και για δικαστική δαπάνη 1500 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3522/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Βασιλική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 56.100€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.774€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3133/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας Πάτροκλο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 43.086,64€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.250€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3278/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Μαρία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 38.161,06 € συμψηφισμένο με τη δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1627/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφό μας Δημήτρη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος
Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.784,08 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 400 €, κηρύσσει επίσης την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 16.932€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 3132/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον προερχόμενο από την πρώην Τράπεζα Πίστεως συνάδελφό μας Βασίλειο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.408,97€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.250€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΙΧΑΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2383/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Γιάννη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 42.106,54 € συμψηφισμένο με τη δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 3246/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 34.094,55€ καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 28.959,91€ και συνολικά το ποσό των 63.054,46€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 402/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφό μας Διονύση για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.702,40 € και 700€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 127/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στo συνάδελφό μας Γεώργιο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 41.420,68 € και 500€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΑΛΑΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 7087/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Παρασκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 36.077,74€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 72/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Χριστίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 19.532,31€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 3368/2013 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Σεβαστή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 το ποσό των 28.916,50€ καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 24.995,42€ και συνολικά το ποσό των 53.911,92€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς και για δικαστική δαπάνη 400€. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφενός γιατί δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2211/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφό μας Δημήτρη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 48.331,20 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1450 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΟΥΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 7702/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αθηνά για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.033,64€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 2.500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΣΤΑΓΓΑ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 2978/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 37.563€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 2750/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στο συνάδελφό μας Πάνο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 43.889,30€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.760€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ΄ αριθμ. 3280/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αναστασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.924,88€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Με την υπ΄ αριθμ. 2674/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελισσάβετ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955(παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.286,90€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2339//2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στον συνάδελφό μας Γιώργο για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 40.527,68 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1450 € κηρύσσει επίσης την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 20.000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 1199/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Κωνσταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920)το ποσό των 31.830,05 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ-ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1968/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κατερίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 29.034,95 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ελένη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 31.318,68 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3271/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ιωάννα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 26.054,79 € συμψηφισμένο με τη δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3722/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Όλγα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 36.275,12 € και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2360/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Γεωργία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 28.643,72 € και 400€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 3522/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Βασιλική για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 18.756,19€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 562,68€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 1538/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αφροδίτη για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 22.822,52€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 700€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΣΟΒΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ
Με την υπ’ αριθμ. 407/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Αργυρώ για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 13.501,24€ και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και για δικαστική δαπάνη 240€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΝΤΟΝΤΟΥ – ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Με την υπ’ αρ. 216/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αριστέα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 47.133,29 € και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΠΑΙΝΕΖΗ ΔΩΡΑ
Με την υπ’ αρ. 4976/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Δώρα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 41.865,95€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 1.800€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΛΚΙΑ-ΚΟΥΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 2901/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφο Αναστασία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 24.073,56€ και επιπλέον αυτού τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και 790€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

2012

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Με την υπ’ αριθμ. 886/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ξανθίππη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 54.500€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920). Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνης Ταμπάκης.

ΚΟΥΤΣΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 680/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 43.309€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 1.120€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 546/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Κωνσταντίνος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 39.908€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 1. 250€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1456/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 71.143,08 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Με την υπ’ αριθμ. 473/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ανδρομάχη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.987€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 1.150€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1096/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Μαρία . Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 19.979 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 600 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΑΛΑΚΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1411/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Παρασκευή. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 36.077€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1577/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Σταμάτης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 61.411,08 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 2.000€ για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1457/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ευάγγελος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 45.693,60 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΜΠΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3845/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κωνσταντίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 41200,60€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Σέργιος Σερμπέτης.

ΠΑΠΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 3844/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1979/2010 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών που δικαιώνει τη συνάδελφό μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 36.595,16€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), καθώς και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Σέργιος Σερμπέτης.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1689/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Γεωργία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.549,67 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2076/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Παρασκευή για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 20.900,99€, και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1855/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Παναγιώτα. Η Τράπεζα υποχρεούται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 32.882,98€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 24.662,22€, συνολικά δηλαδή το ποσό των 57.545,20€ καθώς και 400€ για δικαστική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί για τρίτη φορά δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1727/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ελευθέριος. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 44.333,10€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.350€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1688/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σταματίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 41.525 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1735/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Φώτιος. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 59.000€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.190€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΛΗΜΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1704/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σταματίνα. Η Τράπεζα υποχρεούται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 40.636,40€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και 1.240 € για δικαστική δαπάνη .
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμόν 1892/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 45.999,51€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.567€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 830€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5236/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ηλιάνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 54.551,70€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Φίλιππος Καρδαράς.

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1854/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Σταύρος. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 34.191,25€ ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920), καθώς και πέραν αυτής για οικειοθελή εφάπαξ παροχή με βάση διαμορφωθείσα επιχειρησιακή πρακτική το ποσό των 25.643,44€, συνολικά δηλαδή το ποσό των 59.834,68€ καθώς και 400€ για δικαστική δαπάνη. Η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί για τέταρτη φορά δέχεται την οφειλή εφάπαξ οικειοθελούς παροχής με βάση την διαμορφωθείσα επιχειρησιακή συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1892/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Βασιλική. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 45.999,51€ ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1841/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Λευτέρης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.853,96€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αριθμ. 1931/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Μιχάλης . Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 22.566,29 € ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
Με την υπ’ αριθμ. 1922/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Αργυρώ. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 30.826,30 € ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΑΓΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2005/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ηλίας. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 41.093,36€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),καθώς και 1.200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2006/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Νίκος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 57.123,92€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920),καθώς και 1.714€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΚΡΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 720/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Διονυσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 13.785,44€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 250€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2015/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Κωνσταντίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 7.623,07€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 380€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.567€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 830€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1769/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ηρακλής. Η Τράπεζα υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 39.920,47€ ως αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος νόμος Ν. 2112/1920) και του επιδικάσθηκε για μη ληφθείσα άδεια 17 ημερών του έτους 2012 το ποσό των 2.827,70 € και 1.200€για δικαστική δαπάνη. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα καλλιεργούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε αρκετούς συναδέλφους που αποχώρησαν την άνοιξη του 2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν έχουν υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρήσουν.                               Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΟΥΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1858/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Γεώργιος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 61.299.96€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 1900€.                                                                  Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αντώνιος Ταμπάκης.

ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2006/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Νίκος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 57.123,92€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 1.714€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ-ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Θεοδοσία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.567€ ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920), καθώς και 830€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 6232/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 307/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Θανάσης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 51.942,19€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).      Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1982/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Κωνσταντίνα για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 35.501,79 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1100 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΤΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2013/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ασημίνα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 12.523,62€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) και της επιδικάσθηκε για μη ληφθείσα άδεια 14 ημερών του έτους 2012 το ποσό των 1.219,69 € και για δικαστική δαπάνη 500€. Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μέχρι τώρα η Τράπεζα καλλιεργούσε το μύθο ότι δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί αν έχει υπόλοιπο αδείας και κατέπεισε αρκετούς συναδέλφους που αποχώρησαν την άνοιξη του 2012 να υπογράψουν αναληθώς ότι δεν έχουν υπόλοιπο αδείας προκειμένου να αποχωρήσουν. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1983/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η Τράπεζα οφείλει στη συνάδελφό μας Ευμορφία για αποζημίωση του άρ. 8 Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920) το ποσό των 32.828,58 € και επιπλέον αυτού, τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση και για δικαστική δαπάνη 1000 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά το δικηγορικό γραφείο Αν.Μακαρούνη – Ελ. Ντιροπλάκη.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2080/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Σοφία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 34.217,74€, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν.2112/1920), καθώς και για δικαστική δαπάνη 500€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

2011

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2250/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Χρήστος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 20.480,02 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΟΥΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5942/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ζαχαρούλα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 27.433,58 € ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 600 € για δικαστική δαπάνη.                                                                                     Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΑΣΤΑΓΓΑ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 2102/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Ελένη. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 37.563,55€ (πέραν της οικειοθελούς παροχής 25.000 € που είχε λάβει κατά την αποχώρησή της), ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 760€ για δικαστική δαπάνη.                                                                                                                                             Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1346/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ιορδάνης. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 20710,34 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920), στο οποίο συμψηφίζεται και η δικαστική δαπάνη.                                                                     Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2234/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Μαρία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 35.420,06 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).                                                                                                                                            Την υπόθεση χειρίστηκενομικά η δικηγόρος κ.Ντέτα Πετρόγλου.

ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1228/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Γεωργία. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 28.643,72 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν.3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920) καθώς και 900 € για δικαστική δαπάνη.                                                                                     Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 2430/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε η συνάδελφός μας Όλγα. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να της καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 36.275,12 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΚΟΥΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2196/2011 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας Ισίδωρος. Η Τράπεζα υποχρεώνεται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 15.609,42 €, ως νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει ο Ν. 3198/1955 (παλαιότερος Ν. 2112/1920).
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

Loading