Καλό ταξίδι αγαπητέ Αριστοτέλη! Η ιονική οικογένεια πενθεί σύσσωμη την απώλεια ενός νέου ανθρώπου