Ο ΣΥΙΛΤΕ ιδρύθηκε το 1962.

Διατελέσαντες προέδροι από την ίδρυση έως σήμερα

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1962-1964
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1965-1968
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1969-1981
ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1982
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1983-1986
ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1988-1999
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1999-2000
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 2000-2015
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2015-2019
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 2019-2021

.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Στεφανής Πρόεδρος
Απόστολος Καραμπίκας Αντιπρόεδρος
Παναγιώτα Αναγνωστάκη Γραμματέας
Αϊχάν Βαρδαλά Ταμίας
Σταυρούλα Σκλαπάνη Μέλος
Κωνσταντίνος Μανάρας Μέλος
Νικόλαος Τζιφρής Μέλος