Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντος Φιλιππόπουλος Πρόεδρος
Παναγιώτης Χαλικιάς Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Γιακωβάκης Γεν. Γραμματέας
Αντιόπη Μάγγου Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Στεφανής Ταμίας
Φωτεινή Αναστασοπούλου Αναπλ. Ταμίας
Ιωάννης Σοφιανόπουλος Έφορος
Νικόλαος Αλεξόπουλος Μέλος
Ιωάννης Γιαννόπουλος Μέλος
Ιωάννης Κυριαζής Μέλος
Αναστασία Αναστασίου Μέλος

 

Loading