Μία άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική έρευνα της συναδέλφου Χριστίνας Σωτήρχου για την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης σε ένα δρόμο της πρωτεύουσας!