ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με τις ομαδικές αγωγές που έχουν κατατεθεί μέσω του Συλλόγου Συνταξιούχων από το γραφείο του κ. Μπούρλου (μετά από συμφωνία με προηγούμενη διοίκηση του Συλλόγου)