ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Μετά από ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ λύθηκε το θέμα που δημιουργήθηκε – λόγω της καραντίνας – με την αυτόματη παράταση των αναπηρικών συντάξεων, για το οποίο είχε μεριμνήσει και διευθετήσει ο Σύλλογός μας από το καλοκαίρι του 2019