Επιστολή του Συλλόγου μας στο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ (πλέον ΕΦΚΑ) σχετικά με τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα του επανυπολογισμού των συντάξεων