ΣΥΙΛΤΕ – Νο 29. Η στοχοποίηση ομάδων εργαζομένων στην Alpha Bank γίνεται πλέον με την ηλεκτρονική υποαξιολόγησή τους σε συνδυασμό με δυσμενείς «προσωρινές» αποσπάσεις και μεταθέσεις