Διεκδίκηση μνημονιακών περικοπών συνταξιούχων μέσω ομαδικών αγωγών από φίλους του Συλλόγου μας (συνταξιούχους του ΙΚΑ)

Ο Σύλλογός μας μετά από εξέταση του θέματος και με έγκαιρες κινήσεις του, συνήψε εργολαβικό με το ειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου (www.publiclaw-lawfirm.gr) για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών του Ν.4051/2012 και του Ν.4093/2012, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς τους νομικούς μας συνεργάτες μέχρι την περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος με την επιδίκαση ποσού επί του οποίου η δικηγορική εταιρεία θα δικαιούται αμοιβή 18%.

Μετά από το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από συναδέλφους είτε για συγγενικά τους πρόσωπα (σύζυγοι, αδέρφια, φίλοι) που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ, είτε για συναδέλφους που είχαν εργαστεί παλαιότερα στην Ιονική Τράπεζα και συνταξιοδοτήθηκαν με καθεστώς ΙΚΑ, ο Σύλλογός μας προχώρησε σε συμφωνία με τη δικηγορική εταιρεία του Δρ. Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όσους φίλους του Συλλόγου μας επιθυμούν να προχωρήσουν σε ανάθεση για διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, κάθε συμμετέχων θα καταβάλει το ποσό των 30 ευρώ για την κάλυψη όλων των εξόδων, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας η αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας θα είναι 18% επί των επιδικασθέντων και εισπραχθέντων ποσών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν άμεσα στο σύλλογό μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

  • απόφαση συνταξιοδότησης
  • ενημερωτικά – εκκαθαριστικά σύνταξης (ένα από κάθε έτος 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 οποιουδήποτε μήνα)
  • υπογεγραμμένο εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του συνημμένου αντίστοιχου σχεδίου εργολαβικού – εξουσιοδότησης
  • συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα περικοπών

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ – ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

.

Η δικηγορική εταιρεία έθεσε ως όρο για την κατάθεση των αγωγών για τη συγκεκριμένη κατηγορία φίλων του Συλλόγου μας, τη συγκέντρωση τουλάχιστον 50 αιτήσεων.

.

          Οι αγωγές αυτές αφορούν όλους όσους ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) ανεξαρτήτως της εργασίας τους.

          Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8).

.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το σύλλογό μας (τηλ.: 210 3250692 -3 -4, mail: info@ionikienotita.gr)