Διεκδίκηση μνημονιακών περικοπών συνταξιούχων μέσω ομαδικών αγωγών από φίλους του Συλλόγου μας (συνταξιούχους του ΙΚΑ)