Άκρως επιτυχημένο το 2017 για την Επιτροπή Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του Συλλόγου μας. Και εις ανώτερα για το 2018!