ΣΥΙΛΤΕ No 91. Το πρώτο μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση του εφάπαξ