ΣΥΙΛΤΕ No 90. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο!

Συνάδελφοι,

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη από την τελευταία ανακοίνωση του συλλόγου μας (με τίτλο ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ (;), Νο 89) και ο κ. Γκιάτης, υποκαθιστώντας τη διοίκηση, εξήγγειλε ότι η Τράπεζα θα καταβάλλει στο εξής την αποζημίωση του ν.2112 στους εργαζόμενους της πρώην Ιονικής και Εμπορικής που αποχωρούν με σύνταξη. Για μία ακόμα φορά ο εργοδοτικός συνδικαλισμός μας άφησε όλους άναυδους, αφού ανακάλυψε τον ισχύοντα νόμο μόλις… 58 χρόνια από τη θέσπισή του!                                                                                                  

Η εξαγγελία  καταβολής στο εξής από πλευράς της Τράπεζας της αποζημίωσης του ν.2112 (άρ 8 εδ.β΄ ν. 3198/55, ήτοι το 40% της αποζημίωσης απόλυσης) στους συναδέλφους είναι η προσαρμογή – εναρμόνισή της με το νόμο και τις αποφάσεις των δικαστηρίων (που μάλιστα επιδικάζουν την αποζημίωση του εδαφίου α΄, ήτοι το 50% της αποζημίωσης απόλυσης στους συναδέλφους που αποχωρούν έχοντας συμπληρώσει υπερ15ετή υπηρεσία) και όχι βέβαια κάποια υποτιθέμενη μεγάλη επιτυχία του κ. Γκιάτη! Μέχρι σήμερα η Τράπεζα, παρανόμως, δεν κατέβαλλε τη σχετική αποζημίωση με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Μετά τις 14/2/2012, όμως, που οι συμβάσεις μας μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου (Π.Υ.Σ 6) εξέλιπε κάθε δικαιολογία για την μη καταβολή της. Κατά συνέπεια τώρα έπρεπε να πράξει το αυτονόητο, να καταβάλλει δηλαδή  τη δικαιούμενη αποζημίωση του ν.2112 και στους προερχόμενους από την Ιονική και την Εμπορική. Δεν αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, προς τι οι πανηγυρισμοί του κ. Γκιάτη, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η παροχή αυτή δεν είναι χαριστική, αλλά διόρθωση μίας παρανομίας που διέπραττε η Τράπεζα κατ΄ εξακολούθηση.

Το θέμα της αποζημίωσης του ν.2112 που ήταν άγνωστο στους περισσότερους συναδέλφους, το ανέδειξε ο σύλλογός μας, στηρίζοντας συστηματικά από το 2002 τις προσφυγές των συναδέλφων μας. Η καθόλα νόμιμη αυτή διεκδίκηση έφερε την απόλυτη δικαίωση όλων των υποθέσεων τόσο σε πρωτόδικο όσο και σε  εφετειακό επίπεδο. Ο σύλλογός μας, επανειλημμένα, είχε  ζητήσει  από την Τράπεζα να καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση στους συναδέλφους, προκειμένου να αποφεύγεται η δικαστική διαμάχη και η ταλαιπωρία όλων των μερών, αλλά και για να μη «χρεώνονται με ποσοστό από τα δικηγορικά γραφεία». Η Τράπεζα όμως, μέχρι σήμερα, κώφευε.

Εσείς, αλήθεια κ. Γκιάτη, τι  κάνατε γι’ αυτό το θέμα όλα αυτά τα χρόνια; Μάλλον τίποτα. Γιατί εάν είχατε κάνει κάτι, ως ΄΄υπεύθυνος συνδικαλιστής΄΄ που είστε, θα γνωρίζατε ότι τα επιδικαζόμενα ποσά καταβάλλονταν από την Τράπεζα εντόκως με επιτόκιο 8,5% περίπου, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γινόταν απόσβεση της νομικής δαπάνης των συναδέλφων. Μην προσπαθείτε, λοιπόν, να βρείτε συνενόχους στην αδράνειά σας. Όλοι οι συνάδελφοι πλέον σας ξέρουν πάρα πολύ καλά. Η παράνομη στάση της Τράπεζας αποκλειστικά και το αίσθημα της αδικίας ωθούσε τους συναδέλφους στην προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, για την ικανοποίηση των επικοινωνιακών σας αναγκών, αλλά και  για την προσέλκυση ΄΄πελατών΄΄ για τις επικείμενες εκλογές σας.                            

Επιπρόσθετα προκύπτει και ένα πολύ σοβαρό θέμα για την Τράπεζα, που οφείλει να το λύσει άμεσα. Πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση αυτή και στους εκατοντάδες συναδέλφους της Ιονικής που η υπόθεσή τους βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη. Αυτό δεν αποτελεί χαριστική πράξη, αλλά υποχρέωση της χρηστής διοίκησης που επιβάλλεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συναδέλφων. Αλήθεια, εσείς κ. Γκιάτη συντάσσεστε με την πρότασή μας αυτή;

Και κάτι ακόμα κ. Γκιάτη, για τη συνδικαλιστική μας πρακτική. Κατά τη νομολογία, επί παράλληλης συνδρομής των προϋποθέσεων του εδαφίου α΄ (αποχώρηση μετά υπερ15ετή υπηρεσία  –  50% αποζημίωσης απόλυσης) και αυτών του εδαφίου β΄ (αποχώρηση με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης – 40% αποζημίωσης απόλυσης), υπερισχύουν ως ευνοϊκότερες οι διατάξεις του εδαφίου α΄ του άρ.8 ν. 3198/1955. Συνεπώς και μετά την εξέλιξη αυτή εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικώς για την αποζημίωση του εδ.α΄, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το ν.4093/2012, στις περιπτώσεις που αυτή υπερβαίνει αυτή του εδ. β΄.

Η θέση του συλλόγου μας

Μετά τις αναδιαρθρώσεις των Τραπεζών, οι διαδικασίες εθελουσίας εξόδου αποτελούν μία πραγματικότητα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στη Eurobank,  ενώ αναμένεται να αναγγελθεί, σύντομα, η εθελούσια στην Εθνική Τράπεζα. Εμείς είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αποτελεί αναγκαιότητα και για την Alpha Bank και πιστεύουμε ότι σύντομα θα επιβεβαιωθούμε. Γι’ αυτό και  τονίζουμε, για μία ακόμα φορά, ότι αν οι όροι της αναμενόμενης εθελουσίας δεν είναι στα πλαίσια των αντίστοιχων διαδικασιών εθελουσίας εξόδου των άλλων τραπεζών, με τις σημερινές συνθήκες μόνο εργαζόμενος περιορισμένης διανοητικής ικανότητας  θα σκεφθεί να αποχωρήσει. Επιμένουμε στην πάγια θέση μας ότι όποιος σκέφτεται να παραιτηθεί πρέπει πρώτα να επικοινωνεί με το σύλλογό μας γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα ώστε να έχει έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση που θα τον βοηθήσει να πάρει την όποια απόφασή του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

            Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                                     Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υ. Γ. Αφού, λοιπόν, ήταν τόσο σημαντική αυτή η εξέλιξη, που έσπευσαν να κυκλοφορήσουν  άρον – άρον ανακοίνωση, για να μην τους προλάβει η Τράπεζα, γιατί δεν κάνουν χρήση αυτής της μεγάλης κατάκτησής τους (!)  και να αποχωρήσουν από την Τράπεζα, αφού είναι ώριμοι ασφαλιστικά, τόσο ο κ. Γκιάτης, όσο και ο κ. Λάζαρος –  Τάκης;