Εξώδικη διαμαρτυρία προς τη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετά τη θρασύτατη επιδίωξη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης μέσω αντιπροσώπων με βάση το νέο καταστατικό!