Προχωρούμε σε ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις μας από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 από 12-11-2012