Αμέσως μετά τις 15 Αυγούστου θα πάρουν τα λεφτά τους οι νέοι συνταξιούχοι

Οι νέοι συνταξιούχοι – περίπου 70 στον αριθμό –  που έλαβαν την απόφαση συνταξιοδότησής τους μέχρι τέλος Ιουνίου και ανέμεναν να πιστωθεί η αρχική τους σύνταξη μαζί με τα αναδρομικά στο τέλος Ιουλίου, θα πιστωθούν τελικά την πρώτη εβδομάδα μετά τις 15 Αυγούστου, καθώς οι συντάξεις που ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ μαζί με τα αναδρομικά, πιστώνονται με ιδιαίτερη έγκριση, ξεχωριστά από τις υπόλοιπες συντάξεις.