Γενικοί και « Γενικοί» …γενικώς ! – Του συνάδελφου Δημήτρη Κουκουζή