Επιστολή προς τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης της δέσμευσης της τράπεζας για απόσπαση ενός ακόμα υπαλλήλου στο ΤΑΠΙΛΤ