Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφαση της 27ης Μαΐου 2015 καταργεί ως αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις των δημοσίων υπάλληλων