Ενημέρωση για την πίστωση των προσωρινών συντάξεων