Οι ενέργειές μας οδηγούν στη λύση του προβλήματος του ΤΑΠΙΛΤ ! Η τράπεζα αποσπά άμεσα μία συναδέλφισσα στο Ταμείο και επίκειται και η απόσπαση επιπλέον υπαλλήλων!