ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Μετά από τις ενέργειες των Συλλόγων μας, αναρτήθηκαν διαδικτυακά οι ετήσιες βεβαιώσεις εισοδήματος σύνταξης για τους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες προ 13.5.16)