Βραδιά συγκίνησης, βραδιά νοσταλγίας, βραδιά ΙΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ