Τα τραγούδια που θα απολαύσουμε στη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Ύμνου της Ιονικής