ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Λάθη στην πίστωση συντάξεων Μαΐου σε ορισμένους παλαιούς συνταξιούχους συναδέλφους στους οποίους τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνταξή τους – Μετά από ενέργειες των Συλλόγων μας το θέμα αναμένεται να λυθεί άμεσα στις συντάξεις Ιουνίου

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Με σχετικά δημοσιεύματά μας (βλ. εδώ & εδώ), σας έχουμε ενημερώσει ότι μετά από ενέργειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και των ασφαλιστικών μας συμβούλων, διορθώθηκαν τα σφάλματα που είχαν παρατηρηθεί στον επανυπολογισμό των συντάξεων, ιδιαίτερα για τους παλαιούς (προ 13.5.16) συνταξιούχους συναδέλφους που είχαν εξαγοράσει χρόνο στρατού ή σπουδών με το αυξημένο ασφάλιστρο που καταβάλαμε στην ΙΟΝΙΚΗ και σας προτρέπαμε να ελέγξετε τα χρόνο ασφάλισής σας, όπως αποτυπώνεται στο μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα της σύνταξής σας.

Πράγματι, έκτοτε πολλοί συνάδελφοί μας έχουν απευθυνθεί στους Συλλόγους μας για αυτή τη διαδικασία, αποστέλλοντάς μας τα στοιχεία τους προκειμένου να τα ελέγξουμε και να μεριμνήσουμε για τη διόρθωση αυτών των λαθών.

Και ενώ μέχρι πρότινος είχε κυλήσει ομαλά η διαδικασία και έχουν ήδη γίνει οι διορθώσεις σε πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους, στην τελευταία ομάδα στοιχείων συναδέλφων που αποστείλαμε στο ΤΑΠΙΛΤ υπήρξε ένα πρόβλημα που οφείλεται σε λάθος των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι παραδόθηκαν τα στοιχεία και έγινε η απαιτούμενη διόρθωση, κατά την πίστωση των συντάξεων Μαΐου (τέλη Απριλίου) χάθηκε η αναπροσαρμογή του συντάξιμου μισθού (ΑΤΑ) των εν λόγων συναδέλφων σύμφωνα με τις τελευταίες ασφαλιστικές διατάξεις, με αποτέλεσμα βέβαια να λάβουν μειωμένα ποσά σύνταξης. Αυτό το πρόβλημα εμφανίστηκε σε όλους τους συνταξιούχους στους οποίους έγινε οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνταξή τους στην πίστωση των συντάξεων Μαΐου, αλλά όσον αφορά τους συναδέλφους μας αφορά κυρίως τις ως άνω κατηγορίες.

Μόλις ήρθαν σε γνώση μας οι μειώσεις στις συντάξεις των συναδέλφων μας, ερεύνησαν τις υποθέσεις και αντιλήφθηκαν το σφάλμα αυτό μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων συντάξεων του Μαΐου. Αμέσως οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι κινήθηκαν και απευθύνθηκαν στους αρμοδίους και πιέσαμε για να αποκατασταθεί άμεσα αυτό το λάθος.

Πράγματι, οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ αναγνώρισαν το σφάλμα και έχουμε λάβει υπόσχεση και πράγματι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε στη νέα πίστωση των συντάξεων Ιουνίου (τέλη Μαΐου) να αποκατασταθεί το λάθος αυτό και στην επόμενη σύνταξη Ιουλίου θα λάβουν και τη διαφορά που έχασαν στην πίστωση των συντάξεων Μαΐου.

Βρισκόμαστε σε αναμονή βέβαια προκειμένου να δούμε αν πράγματι θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Όσοι συνάδελφοι είχατε παραδώσει το τελευταίο διάστημα στοιχεία για το θέμα αυτό (εξαγορά χρόνου στρατού και σπουδών), μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε με τους Συλλόγους μας και συγκεκριμένα με την ασφαλιστική μας σύμβουλο συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου για να σας παρέχει αναλυτική ενημέρωση.