Συνέχεια πιστώσεων αναδρομικών από τον e-ΕΦΚΑ σε παλαιούς συνταξιούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης

Συνάδελφοι,

Ο ΕΦΚΑ συνεχίζει με αργούς ρυθμούς τις πιστώσεις σχετικά με εκκαθαρίσεις αναδρομικών. Έτσι και σήμερα πίστωσε λογαριασμούς συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομικά για τις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί δικαιούχων αναδρομικών παλαιών συνταξιούχων (προ νόμου Κατρούγκαλου 13.05.2016) με την αναπροσαρμογή των ποσοστών για όσους έχουν πάνω από τριάντα έτη υπηρεσίας (νόμος 4670/20) και οι οποίοι λόγω ειδικών περιπτώσεων ( λάμβαναν περισσότερες από μία συντάξεις κ.λπ.) δεν είχαν πιστωθεί τα αναδρομικά ποσά στα τέλη του Οκτωβρίου.

Β) Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί δικαιούχων αναδρομικών, συνταξιούχων οι οποίοι ήταν και εργαζόμενοι, λόγω αναπροσαρμογής του ποσοστού παρακράτησης της σύνταξης.

Γ) Επίσης, πιστώθηκαν οι λογαριασμοί ορισμένων δικαιοδόχων μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, (των οποίων οι συντάξεις δεν είχαν ακόμα εκκαθαριστεί) λόγω αναπροσαρμογής του ποσοστού της σύνταξης χηρείας από 50% σε 70%.

Αναμένουμε βεβαίως την ολοκλήρωση της πίστωσης αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους για τα πάνω από 30 έτη.