Απάντηση του Γραφείου του Υφυπουργού κ. Τσακλόγλου στο αίτημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την είσπραξη του συνόλου των επιδικασθέντων ποσών εις βάρος της Alpha Bank υπέρ του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής – Διαβίβαση της υπόθεσης στο Διοικητή e-ΕΦΚΑ και παράκληση για τις απαιτούμενες ενέργειες