Επιστολή στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ για άμεση πραγματοποίηση συνάντησης προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη του συνόλου των επιδικασθέντων ποσών εις βάρος της Alpha Bank υπέρ του κλάδου πρόνοιας της Ιονικής