Παράταση μέχρι το αργότερο 18/5/21 της προθεσμίας κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16) – ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταθέστε το συντομότερο δυνατόν τα δικαιολογητικά προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας!

 Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νομικό γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου προχωρά άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16).

Η αρχική προθεσμία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλ. εδώ), την οποία είχε θέσει ο δρ. Παπακωνσταντίνου εν όψει της πιλοτικής δίκης, ήταν η 30ή Απριλίου 2021. Ωστόσο, λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων για την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, σε συνδυασμό μάλιστα με τη Μεγάλη Εβδομάδα και τις εορτές του Πάσχα, κατανοούμε ότι έχει καταστεί ιδιαιτέρως δύσκολη για πολλούς συναδέλφους η έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και προσκόμισης ή αποστολής των δικαιολογητικών.

Έχοντας υπ’ όψη την επί σειρά ετών άψογη συνεργασία μας με το νομικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου του αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας:


Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Α.Π. : 11

Προς : Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου

Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα

 

Θέμα : Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16)

 

Δρ. Παπακωνσταντίνου,

Όπως γνωρίζετε, μετά από την επικοινωνία και τη συνεννόηση που είχαμε, έχετε αναλάβει τις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16).

Για να ενημερώσετε τους συναδέλφους μας για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μας είχατε αποστείλει την από 24.3.21 επιστολή, στην οποία είχατε θέσει ως προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών και συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές την 30ή Απριλίου 2021.

Ωστόσο, επειδή όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν περιοριστεί τα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας, τα οποία βεβαίως δυσχεραίνουν τις προσπάθειές των συναδέλφων μας συνταξιούχων για τη συγκέντρωση και προσκόμιση των δικαιολογητικών (καθόσον βέβαια οι συνταξιούχοι είναι η ομάδα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας αναφορικά με τον κορωνοϊό), σε συνδυασμό μάλιστα με τη Μεγάλη Εβδομάδα και τις εορτές του Πάσχα, σας ζητάμε να παρατείνετε αυτήν την προθεσμία τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα εύλογο αίτημα στο οποίο δε θα αρνηθείτε, προκειμένου να μη στερήσουμε από συναδέλφους μας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές.

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιπόπουλος                Νικόλαος Αλεξόπουλος


Πράγματι, ο δρ. Παπακωνσταντίνου, κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δυσχεραίνουν τη διαδικασία, με την κάτωθι επιστολή μας ενημερώνει ότι η συγκέντρωση και προσκόμιση/αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 18 Μαΐου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ωστόσο, ο δρ. Παπακωνσταντίνου τονίζει στην επιστολή του, όπως θα διαβάσετε, ότι η διαδικασία υπολογισμού των διεκδικουμένων ποσών για κάθε συμμετέχοντα είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη και χρονοβόρα. Σε περίπτωση λοιπόν που η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας προκρίνει τη διεξαγωγή της πιλοτικής δίκης στη δικάσιμο της Ολομελείας της 4ης Ιουνίου 2021, υφίσταται κίνδυνος για όσους αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις τελευταίες μέρες. Συνεπώς σας προτρέπουμε να προσκομίσετε/αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (είτε στο Σύλλογό μας είτε στο νομικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου) το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας :


ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο

 

ΘΕΜΑΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

            Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

            Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας.

            Είναι προφανώς αντιληπτό ότι οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας επιφέρουν σε αρκετά μέλη του Συλλόγου σας δυσχέρεια στην κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπόψη υπόθεση. Για τον λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να παρατείνουμε την καταληκτική προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων έως την Τρίτη 18 Μαΐου 2021.

            Οφείλουμε να επισημάνουμε ωστόσο τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση που η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας προκρίνει τη διεξαγωγή της πιλοτικής δίκης για την εν λόγω υπόθεση στη δικάσιμο της Ολομελείας της 4ης Ιουνίου 2021. Τούτο διότι ο ακριβής υπολογισμός των διεκδικουμένων ποσών για κάθε μέλος του Συλλόγου σας που συμμετέχει στις ομαδικές αγωγές αποτελεί ιδιαιτέρως σοβαρό εγχείρημα και απαιτεί μεγάλη προσοχή και χρόνο. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η προσκόμιση το συντομότερο δυνατόν των στοιχείων εξασφαλίζει τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σας στην ως άνω πιλοτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ