Προχωράμε άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16) – Σπεύσατε να συμμετάσχετε – Προθεσμία μέχρι 30/7!

Συνάδελφοι,

Με το από 17/2/21 δημοσίευμά μας (βλ. εδώ) σας είχαμε αναφέρει ότι σύμφωνα με το Ν 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου – διατάξεις των άρθρων 8, 19, 28 και 30), για όσους υποβάλλουν αίτηση από 13/5/16 και μετά, στις συντάξεις ως προς το ανταποδοτικό μέρος υπολογίζονται ως συντάξιμες αποδοχές οι πάσης φύσεως αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.

Ωστόσο, κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων (δηλαδή όσων αποχώρησαν πριν τις 13/5/16), στις αποδοχές επί των οποίων επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις μας δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

Ουσιαστικά, στην περίπτωση του επανυπολογισμού των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων, αυτός έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές εμφανίζονται στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησής τους (δηλαδή βασικός μισθός, πολυετία, βαθμός, επίδομα πτυχίου). Επομένως, δεν έχουν συνυπολογιστεί όλες οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, ούτε έχουν συνυπολογιστεί τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας (επί των οποίων επίσης έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές), όπως δηλαδή προβλέπει ο νόμος και έχει γίνει στους νέους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13/5/16.

Αυτό το μείζον θέμα μας είχε απασχολήσει από την πρώτη στιγμή που ήρθαν εις γνώση μας τα ενημερωτικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων του Ιανουαρίου 2019 και βεβαίως το αποτυπώσαμε λεπτομερώς στις ενστάσεις που υποβάλαμε (μαζί και με άλλα θέματα που προέκυπταν από τον επανυπολογισμό), αλλά παρ’όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση των αρμόδιων φορέων και ασφαλώς ούτε κίνηση για τροποποίηση του επανυπολογισμού.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η διαφορά αυτή του επανυπολογισμού για τις συντάξεις του χώρου της Ιονικής, δημιουργεί μεγάλες διαφορές στο κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης, γιατί γνωρίζετε ότι πέραν των βασικών στοιχείων του μισθού, ασφαλώς όλοι λαμβάναμε και κάποια άλλα επιδόματα (π.χ. επίδομα υπογραφής, επίδομα βαθμού, υπερωρίες κ.ά.), επί των οποίων επίσης γινόταν παρακράτηση εισφορών.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, όπως γνωρίζετε, αντίστοιχα είχε αναλύσει και είχε διαβλέψει ότι με τους κατάλληλους χειρισμούς θα μπορούσαμε να λάβουμε επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου. Πράγματι, με το υπόμνημα Κουτρουμάνη-Αλεξόπουλου που κατατέθηκε από το Σύλλογό μας και έγινε αποδεκτό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, εν τέλει όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι συντάξεις μας, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων έλαβαν και αυξήσεις.

Έτσι και τώρα, σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που επιτύχουμε ο επανυπολογισμός των παλαιών συνταξιούχων (που αποχώρησαν προ 13/5/16) να λάβει υπ’ όψη ως συντάξιμες αποδοχές τις πάσης φύσεως αποδοχές, αυτό θα σημάνει νέες αυξήσεις για τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής!

Η αδράνεια ή απροθυμία των αρμοδίων να ανταποκριθούν στο δίκαιο αίτημά μας και να συμμορφωθούν με τα όσα αναφέρει ο Νόμος Κατρούγκαλου και καθώς έχει παρέλθει ένα ικανό χρονικό διάστημα που περιμέναμε τη διόρθωση αυτής της αδικίας, μας αναγκάζει πλέον να στραφούμε στη νομική οδό.

Αφού λοιπόν μετά από τις ενέργειές μας (επιστολές και ενστάσεις), δεν αναγνωρίστηκε αυτό το δίκαιο αίτημά μας, αποφασίσαμε σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους να προχωρήσουμε πλέον στη διεκδίκησή του μέσω της κατάθεσης ομαδικών αγωγών

Εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, τον οποίο γνωρίζετε βεβαίως και από παλαιότερες υποθέσεις και στον οποίο έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, αφού η πολυετής συνεργασία μας έχει φέρει θετικά αποτελέσματα για τις διεκδικήσεις μας.

Προχωράμε επομένως άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές από 1/1/2002 και μετά οι παλαιοί συνταξιούχοι (αποχωρήσαντες προ 13/5/16), συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας. Για όσους έχουν αποχωρήσει πριν το 2002, θα διεκδικήσουμε το συνυπολογισμό ως συντάξιμων αποδοχών των αποδοχών επί των οποίων είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές την περίοδο της τελευταίας πενταετίας μέχρι τη διακοπή της ασφάλισής τους, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σάς παραθέτουμε και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που μας απέστειλε ο δρ. Παπακωνσταντίνου επί του θέματος:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σημειώστε ότι η διαδικασία η οποία απαιτείται είναι άκρως απαιτητική και για αυτό στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα που θα υπολογίζει επακριβώς τη σύνταξη που θα έπρεπε να λάβετε σε περίπτωση που συνυπολογίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές σας και θα γίνεται σύγκριση με τη σύνταξη που λαμβάνετε σήμερα.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική δίκη που θα επισπεύσει τη διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν στο Σύλλογό μας τα ζητούμενα έγγραφα μέχρι 30 Ιουλίου 2021 (η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι 30.4, ωστόσο μετά από αίτημα του Συλλόγου μας που έγινε αποδεκτό από τον δρ. Παπακωνσταντίνου, παρατάθηκε μέχρι 28.6 και τέλος μέχρι 30.7, με τη σημείωση όμως να αποσταλούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατόν).

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:

Α. Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης (ακόμα και αν μας την έχετε προσκομίσει παλαιότερα)

Β. Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, θα πρέπει να εκτυπώσετε το λογαριασμό ασφάλισής σας – από το 2004 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής σας από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (βλ. εδώ) – θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς σας taxisnet – και θα μας προσκομίσετε μόνο τα συγκεντρωτικά ανά έτος που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα.

Για το 2002 και το 2003 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις τις Alpha Bank για τις αποδοχές σας (που καταθέτατε στην εφορία) ή κάποιο μηνιαίο εκκαθαριστικό ανά έτος, εφόσον βέβαια τα έχετε κρατήσει.

– Όσοι έχετε αποχωρήσει πριν το 2002 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις της Alpha Bank για τις αποδοχές σας της τελευταίας πενταετίας πριν τη συνταξιοδότησή σας.

Γ. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, το οποίο απεικονίζει και τη σύνταξη του Δεκεμβρίου 2018 και το οποίο θα εκτυπώσετε με τους κωδικούς taxisnet μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (βλ. εδώ)

Δ. Υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης εργολαβικού δίκης (βλ. εδώ) εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr (βλ. εδώ)

Ε. Το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω αγωγές ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ ορίζεται αμοιβή εκ του αποτελέσματος το ποσοστό του 2% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών. Με αυτά καλύπτονται ο υπολογισμός της σύνταξης από το εξειδικευμένο επιτελείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, η κατάθεση των αγωγών και η πιλοτική δίκη την οποία θα επιδιώξει ο δρ. Παπακωνσταντίνου προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία. *

* Ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας προτρέπει να συγκεντρωθούν τα ως άνω μέχρι 30/7 προκειμένου να υπάρχει το δικαίωμα συμμετοχής στην πρότυπη πιλοτική δίκη.

* * Όλα τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός   Τσιμισκή 54, 54623).