ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Διαφορές στη σημερινή πίστωση των συντάξεων – Έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων σε όσους δεν είχε γίνει και διορθώσεις σφαλμάτων σε όσους είχε γίνει ο επανυπολογισμός με εσφαλμένα στοιχεία

Αρκετοί συνάδελφοί σήμερα διαπιστώσατε διαφορές (είτε αρνητικές είτε θετικές, είτε μεγάλες είτε μικρές) στην πίστωση της κύριας σύνταξής σας.

Αυτές οφείλονται σε νέο, ουσιαστικά, επανυπολογισμό των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ.

Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ (τα οποία διενεργούν τον επανυπολογισμό), λόγω προβλημάτων στη μεταβίβαση των στοιχείων, δεν είχαν πλήρη εικόνα για τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ.

Αυτή η δυσλειτουργία είχε οδηγήσει σε σωρεία σφαλμάτων και παραλείψεων στη διαδικασία του επανυπολογισμού και βεβαίως στο μη επανυπολογισμό των συντάξεων περίπου 500 συναδέλφων.

Έκτοτε, μετά δηλαδή τον επανυπολογισμό του Ιανουαρίου 2019, ξεκίνησε ένας μαραθώνιος από πλευράς του e-ΕΦΚΑ για τη συλλογή στοιχείων (εξετάζοντας ακόμα και τους φακέλους καθενός συνταξιούχου ξεχωριστά!) προκειμένου να διορθωθούν τα ανακριβή στοιχεία στα συστήματά τους.

Σήμερα λοιπόν, στην πίστωση της κύριας σύνταξης Απριλίου των συναδέλφων που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε μονό αριθμό, εφαρμόστηκε ο νέος επανυπολογισμός και για την πλειονότητα των συναδέλφων στους οποίους δεν είχε γίνει καθόλου και για όσους διορθώθηκαν τας στοιχεία τους. Σε αυτό, λοιπόν, το γεγονός οφείλονται οι διαφορές που είδατε αρκετοί συνάδελφοι, θετικές ή αρνητικές.

Επομένως, μετά το σημερινό νέο επανυπολογισμό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για όλους των συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ (συμπεριλαμβανομένων των περίπου 500 συναδέλφων στους οποίους δεν είχε γίνει), ενώ διορθώθηκαν λάθη και παραλείψεις που οφείλονταν στο γεγονός ότι ο e-ΕΦΚΑ στη διαδικασία του πρώτου επανυπολογισμού του Ιανουαρίου του 2019, αρκέστηκε στα στοιχεία που ήταν καταχωρημένα μέσα στα ηλεκτρονικά συστήματα, με αποτέλεσμα να μην έχει αναλυτική εικόνα των φακέλων των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ.

· Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι πιο συχνές περιπτώσεις αυξήσεων μετά το σημερινό νέο επανυπολογισμό αφορούν συνταξιούχους συναδέλφους που δεν τους είχε γίνει επανυπολογισμός μέχρι σήμερα.

· Αντίστοιχα, οι πιο συχνές περιπτώσεις μειώσεων αφορούν όσους δεν είχαν διανύσει όλο το χρόνο ασφάλισης στην Ιονική Τράπεζα (διαδοχική ασφάλιση), δηλαδή πριν από την τράπεζα είχαν ασφαλιστικό χρόνο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κλπ), με αποτέλεσμα αρχικά (πρώτος επανυπολογισμός) να υπολογιστεί το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου σαν να είχε διανυθεί στην τράπεζα, με τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης που έχουμε εμείς της Ιονικής.

· Επιπλέον, συχνά παρατηρούνται διορθώσεις (με μικρές αρνητικές ή θετικές διαφορές) που σχετίζονται με τον ακριβή χρόνο ασφάλισης (σε μήνες).

· Υπάρχουν και άλλες, διάφορες περιπτώσεις που βεβαίως δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν καθεμία ξεχωριστά.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους εξετάζει ενδελεχώς το θέμα καθόσον απομένουν ακόμα σημαντικά ζητήματα να διευκρινιστούν (όπως η αναδρομικότητα κ.λπ.). Μόλις ολοκληρωθεί η πίστωση των κύριων συντάξεων όλων των συναδέλφων ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, θα επανέλθουμε με περαιτέρω διευκρινίσεις.