Επανυπολογισμός των συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα και διευκρινίσεις για τις αυξομειώσεις που παρατηρήθηκαν στις ήδη επανυπολογισμένες κύριες συντάξεις συναδέλφων (αυξομείωση προσωπικής διαφοράς) – Οι αυξομειώσεις έγιναν επί της αύξησης της επανυπολογισμένης σύνταξης και επ’ ουδενί δεν μειώθηκε η καταβαλλόμενη σύνταξη προ επανυπολογισμού