Επανυπολογισμός των συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα και διευκρινίσεις για τις αυξομειώσεις που παρατηρήθηκαν στις ήδη επανυπολογισμένες κύριες συντάξεις συναδέλφων (αυξομείωση προσωπικής διαφοράς) – Οι αυξομειώσεις έγιναν επί της αύξησης της επανυπολογισμένης σύνταξης και επ’ ουδενί δεν μειώθηκε η καταβαλλόμενη σύνταξη προ επανυπολογισμού 

Συνάδελφοι,

Μετά από την πίστωση των συντάξεων Απριλίου την Τετάρτη 24/3 και σήμερα Παρασκευή 26/3, πολλοί συνάδελφοι παρατήρησαν αυξομειώσεις στις συντάξεις τους.

Ήδη με το προχθεσινό (24/3) δημοσίευμά μας (βλ. εδώ) σας είχαμε ενημερώσει ότι αυτές οφείλονται στον επανυπολογισμό των συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει αρχικά, αλλά και στις διορθώσεις των ήδη επανυπολογισμένων συντάξεων, καθόσον τα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ τροφοδοτήθηκαν με τα σωστά στοιχεία, μετά από μία χρονοβόρα διαδικασίας ανάλυσης των φακέλων κάθε συνταξιούχου ξεχωριστά.

Επειδή αυτή η διαδικασία, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε πολλές απορίες στους συναδέλφους οι οποίοι επικοινώνησαν μαζικά με το Σύλλογό μας, σας παραθέτουμε διευκρινίσεις και απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που μας τέθηκαν:

· Όπως σας αναφέραμε και στο ως άνω δημοσίευμά μας, επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις των περίπου 500 συναδέλφων μας που δεν τους είχε γίνει ο επανυπολογισμός, λόγω έλλειψης στοιχείων, τον Ιανουάριο του 2019.

· Σε όσες συντάξεις έγινε ο επανυπολογισμός και μάλιστα με σωστά στοιχεία για πρώτη φορά, ασφαλώς οι συνάδελφοι είδαν αυξήσεις. Μένει να διευκρινίσουμε αν αυτή η αύξηση αντιστοιχεί στα 3/5 της συνολικής αύξησης, αρχής γενομένης από 1/1/19, καθόσον και τι θα γίνει και πότε θα αποδοθούν τα αναδρομικά.

· Ο επανυπολογισμός των συντάξεων των 500 συναδέλφων στις οποίες δεν είχε γίνει και οι διορθώσεις στις ήδη επανυπολογισμένες συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2019, ήταν μία διαδικασία απαραίτητη εν όψει του επικείμενου επανυπολογισμού των συντάξεων για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αφού σε διαφορετική περίπτωση τα ηλεκτρονικά συστήματα του e– ΕΦΚΑ δε θα είχαν ακριβή εικόνα για τους παλαιούς συνταξιούχους (προ Νόμου 4387/2016, δηλαδή πριν το Μάιο του 2016).

Σας παραθέτουμε μερικές περιπτώσεις οι οποίες μετά από την εξακρίβωση των στοιχείων, οδήγησαν σε αυξομειώσεις της αρνητικής προσωπικής διαφοράς που τους είχε υπολογιστεί με τον επανυπολογισμό του Ιανουαρίου 2019:

· Όπως γνωρίζετε, προ Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), το ταμείο μας εξέδιδε συνταξιοδοτικές αποφάσεις με στρογγυλοποιημένα – ανάλογα με τους μήνες – είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τα συντάξιμα έτη. Ο Νόμος Κατρούγκαλου όμως, λαμβάνει υπ’όψη του τους μήνες, ακόμα και τις μέρες, με αποτέλεσμα μετά από την ανάλυση των ασφαλιστικών στοιχείων του καθενός συνταξιούχου από τον e-ΕΦΚΑ και την εισαγωγή αυτών των στοιχείων στα ηλεκτρονικά του συστήματα, να γίνουν αρκετές διορθώσεις σε ασφαλιστικό χρόνο, στις οποίες οφείλονται κάποιες μικρές αυξήσεις ή μειώσεις που διαπίστωσαν πολλοί συνάδελφοι.

· Ο παλαιός νόμος (προ Νόμου Κατρούγκαλου) απέδιδε σύνταξη μέχρι τα 35 έτη (εφόσον αυτά είχαν διανυθεί μέχρι το 2010) και δε λάμβανε υπ’όψη τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο που είχε διανυθεί μετά το 2010 για πάνω από 35 ασφαλιστικά έτη στον υπολογισμό της σύνταξης. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε επισημάνει επανειλημμένα αυτή την αδικία και είχε προβεί σε πολλαπλές ενέργειες (επιστολές, ενστάσεις, αιτήσεις κ.λπ) προς το ΤΑΠΙΛΤ. Αυτή η μεγάλη αδικία διορθώθηκε επιτέλους και αυτή η κατηγορία των συναδέλφων είδαν αύξηση στις συντάξεις τους.  

Όσον αφορά τις μειώσεις που παρατήρησαν ορισμένοι συνάδελφοι, τονίζουμε ότι αυτές αφορούν ουσιαστικά μείωση επί των αυξήσεων που έλαβαν με τον επανυπολογισμό των συντάξεων του Ιανουαρίου του 2019.

Συγκεκριμένα :

· Όπως σας ενημερώσαμε και στο σχετικό, προχθεσινό δημοσίευμά μας, όταν έγινε ο αρχικός επανυπολογισμός των συντάξεων (Ιανουάριος 2019), τα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ δεν είχαν αναλυτική εικόνα των δεδομένων των συνταξιούχων του πρώην ΤΑΠΙΛΤ. Μετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων του καθενός συνταξιούχου ξεχωριστά (για αυτό και η εκτεταμένη καθυστέρηση του επανυπολογισμού των περίπου 500 συναδέλφων, αλλά και των διορθώσεων) και αφού τα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ τροφοδοτήθηκαν με τα αναλυτικά σωστά στοιχεία, έτρεξε ξανά το πρόγραμμα με αποτέλεσμα διορθώσεις στον αρχικό επανυπολογισμό.

Όπως γνωρίζετε όμως, μετά το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου για τα χρόνια που είχαμε διανύσει στην τράπεζα, μας δόθηκε με τον επανυπολογισμό του Ιανουαρίου 2019 επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης λόγω αυξημένων εισφορών, γεγονός που οδήγησε στις αυξήσεις των συντάξεών μας (αντί για μειώσεις, όπως στη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων των άλλων φορέων).

Ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που έχουν διαδοχική ασφάλιση και εκτός από τα χρόνια στην τράπεζα είχαν διανύσει ασφαλιστικό χρόνο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αρχικά το σύστημα δεν είχε τη δυνατότητα να διαβάσει πού είχε διανυθεί αυτός ο χρόνος και είχε υπολογίσει το σύνολο του χρόνου σαν να είχε διανυθεί στην τράπεζα.

Ενώ λοιπόν αρχικά το σύστημα είχε διαβάσει το σύνολο των ασφαλιστικών ετών σαν να είχαν διανυθεί στην τράπεζα (υπολογίζοντας και για αυτά αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης), μετά από τις διορθώσεις με τα σωστά στοιχεία, τα ασφαλιστικά έτη που είχαν διανυθεί εκτός τράπεζας δεν έλαβαν βεβαίως το αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης κι έτσι μειώθηκε αντίστοιχα το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια υπέστη μείωση η αύξηση που είχε λάβει αρχικά η σύνταξη μετά τον πρώτο επανυπολογισμό (δηλαδή μειώθηκε η αρνητική προσωπική διαφορά).

· Η ως άνω περίπτωση αφορά και όσους συναδέλφους προέρχονται από τη μηχανογράφηση, αφού ο ασφαλιστικός τους χρόνος εκεί ήταν χρόνος ΙΚΑ και όχι ΤΑΠΙΛΤ.

· Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και οι όποιες εξαγορές είχαν γίνει, ανάλογα με το έτος που είχε γίνει εξαγορά και με το ποσοστό παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών που ίσχυε για εκείνη την περίοδο (π.χ. έτη στρατού, σπουδών κ.λπ.).

· Στους συναδέλφους που είχαν αποχωρήσει κάποια στιγμή από την τράπεζα και είχαν πάρει απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, το σύστημα λανθασμένα διάβαζε σαν ημερομηνία αποχώρησης την ημερομηνία στην οποία ξεκινούσε η καταβολή της σύνταξης, με αποτέλεσμα αρχικά να δώσει λανθασμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτό το λάθος επίσης διορθώθηκε, οδηγώντας σε μείωση της αρχικής αύξησης (δηλαδή της προσωπικής αρνητικής διαφοράς).  

· Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν η καθεμία και τις οποίες σας καλούμε να μας φέρετε εις γνώση μας προκειμένου να σας δώσουμε απαντήσεις.

· Όσοι έλαβαν μειωμένη σύνταξη στην τελευταία πίστωση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη από τη σύνταξη που ελάμβαναν μέχρι και το Δεκέμβριο 2018. Ουσιαστικά πρόκειται για μείωση της αύξησης που έλαβαν τον Ιανουάριο 2019 (δηλαδή μικρότερη αύξηση). Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος έλαβε μικρότερη σύνταξη από το ποσό που ελάμβανε μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018, δηλαδή πριν την αύξηση που επέφερε ο επανυπολογισμός τον Ιανουάριο του 2019 (ακόμα δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας καμία τέτοια περίπτωση), να μας  ενημερώσει άμεσα, γιατί ασφαλώς θα πρόκειται περί λάθους.

· Όσοι είδαν αυξομειώσεις οι οποίες δε δικαιολογούνται από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να μας ενημερώσουν προκειμένου να ερευνήσουμε τυχόν λάθη.

Συνάδελφοι,

Δυστυχώς, δε λειτουργεί η εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ για την εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, από τα οποία πιστεύουμε ότι θα λύναμε αρκετές από τις απορίες μας.

Ο Σύλλογός μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στις απορίες σας. Όταν θα έχουμε νέα για ορισμένα θέματα που ακόμα απομένει να διευκρινιστούν, θα σας ενημερώσουμε άμεσα, όπως πάντα, μέσα από την ιστοσελίδα μας.


Για καλύτερη κατανόηση του θέματος, σας παραθέτουμε δύο τυχαία παραδείγματα σχετικά με τη διόρθωση των σφαλμάτων επί των επανυπολογισμένων συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2019:  

Παράδειγμα 1: Αν κάποιος μετά τον αρχικό επανυπολογισμό είχε αρνητική διαφορά που οδηγούσε σε συνολική, καθαρή αύξηση 250 ευρώ και καθόσον αυτή έχει διαμοιραστεί σε 5 αυξήσεις κάθε χρόνο των 50 ευρώ, μέχρι σήμερα (επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο) θα είχε λάβει 150 ευρώ αύξηση στη σύνταξή του. Αν όμως, μετά τις διορθώσεις, η προσωπική διαφορά του και η συνεπαγόμενη αύξηση μειώθηκε στα καθαρά 200 ευρώ και επομένως η αύξησή του κάθε χρόνο θα έπρεπε να ήταν 40 ευρώ (200/5), στη σύνταξη Απριλίου υπολογίστηκαν τα 120 ευρώ της συνολικής αύξησης από 1/1/19, καθόσον του παρακρατήθηκαν στην πίστωση τα 30 επιπλέον ευρώ που ελάμβανε λανθασμένα. Αντίστοιχα, τα επόμενα δύο χρόνια η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ, φτάνοντας στα επιπλέον 160 ευρώ το 2022 και τα 200 ευρώ το 2023.

Παράδειγμα 2: Αντίστοιχα, αν κάποιος μετά τον αρχικό επανυπολογισμό είχε αρνητική διαφορά που οδηγούσε σε συνολική, καθαρή αύξηση 250 ευρώ και καθόσον αυτήν έχει διαμοιραστεί σε 5 αυξήσεις κάθε χρόνο των 50 ευρώ, μέχρι σήμερα (επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο) θα είχε λάβει 150 ευρώ αύξηση στη σύνταξή του. Αν όμως, μετά τις διορθώσεις, η προσωπική διαφορά του αυξήθηκε στα καθαρά 300 ευρώ και επομένως η αύξησή του κάθε χρόνο θα έπρεπε να ήταν 60 ευρώ (300/5), στη σύνταξη Απριλίου υπολογίστηκαν τα 180 ευρώ της συνολικής αύξησης από 1/1/19, καθόσον του προστέθηκαν στην πίστωση τα 30 επιπλέον ευρώ που δεν ελάμβανε λανθασμένα τα τρία προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα, τα επόμενα δύο χρόνια η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 60 ευρώ, φτάνοντας στα 240 ευρώ το 2022 και τα 300 ευρώ το 2023.