Πιστώθηκαν το επίδομα συμπαράστασης, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα εκκρεμή από το ΤΑΥΤΕΚΩ επιδόματα κηδείας