Πιστώθηκαν το επίδομα συμπαράστασης, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα εκκρεμή από το ΤΑΥΤΕΚΩ επιδόματα κηδείας

Συνάδελφοι,

Με το από 5/3/21 δημοσίευμά μας (βλ. εδώ) σας είχαμε ενημερώσει για την παράταση μερικών ημερών στην πίστωση του επιδόματος συμπαράστασης, του εξωιδρυματικού επιδόματος και των εκκρεμών από το ΤΑΥΤΕΚΩ επιδομάτων κηδείας, λόγω τεχνικών προβλημάτων στα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ μας είχαν ενημερώσει ότι τα εν λόγω επιδόματα θα πιστώνονταν άμεσα και πράγματι, οι δικαιούχοι συνάδελφοί μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και μας έχουν ενημερώσει ότι τους πιστώθηκαν τα επιδόματα. Στο εξής, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από τον e-ΕΦΚΑ τα επιδόματα θα πιστώνονται κανονικά, χωρίς προβλήματα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας είχε παρακολουθήσει την υπόθεση από την αρχή, μετά από τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του ταμείου μας (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ) στον e-ΕΦΚΑ και είχε προβεί σε ενέργειες για τη διευθέτησή του (βλ. εδώ)και χαιρόμαστε που για μία ακόμα φορά οι ενέργειές μας είχαν αποτέλεσμα προς όφελος των συναδέλφων.