Γιατί έπαψες ΟΤΟΕ να θυμίζεις… – Του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου