Πιστώθηκαν τα αναδρομικά με τις συντάξεις Δεκεμβρίου – Διευκρινίσεις