Βιβλιάριο Ασθενείας – Απασφάλιση προστατευόμενων μελών / Ασφαλιστική Ικανότητα Ανέργων

Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε τις υπ’ αριθμ. 206 – 207 ανακοινώσεις του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ προς ενημέρωσή σας.

Ανακοίνωση Νο 206

Ανακοίνωση Νο 207