Βιβλιάριο Ασθενείας – Απασφάλιση προστατευόμενων μελών / Ασφαλιστική Ικανότητα Ανέργων