Μια χούφτα χώμα στις στάχτες – Της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου