Μέχρι τέλους του έτους η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο για τα αναδρομικά συντάξεων περασμένων ετών