ΠΕΜΠΤΗ 30/1, ώρα 11:30 π.μ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ στο ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ!