Για μία ακόμα φορά, βάζουμε τα πράγματα (και τον κο Κολλάτο) στη θέση τους