Μία ακόμα μεγάλη δικαστική επιτυχία του συλλόγου μας!