Η Ελλάδα έχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης… Δεν είναι αργά για να ξεπηδήσει κάτι νέο και ελπιδοφόρο – Απάντηση του συνάδελφου Θωμά Καρακάση στο συνάδελφο Σαράντο Φιλιππόπουλο