Ο «Άγιος των φυλακών» – Από το facebook του συναδέλφου Νίκου Παπασπυρόπουλου