Χρήστος Μπάκης: Ένα υπόδειγμα συναδέλφου και αγωνιστή – Του Σαράντου Φιλιππόπουλου