Σπεύσατε να συμμετάσχετε στις αγωγές για διεκδίκηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων για να έχετε δικαίωμα διεκδίκησης των αναδρομικών!